Jarní a podzimní běhy řečnických dovedností

STRUČNĚ O ŘEČNICKÉM KLUBU / SPEAKERS CLUBU MASS.

Tento výcvik jsem přinesl z Británie, kde jsem 10 let navštěvoval setkání Speakers Clubu. Hodně mi to dalo a když mne v devadesátých letech místní středoevropští manažeři vyzvali, abych něco podobného organizoval i zde, pustil jsem se do toho.
Jarní a podzimní běhy registrovaného Prvního českého řečnického klubu jsou pořádány od roku 1996 v našich pražských prostorách MASSu v Tróji. Výcvik je rozložen do 8 setkání od 16:30 do 20:30 s dvoutýdenními intervaly. Účastní se zajímaví lidé, mnohdy už se zkušenostmi v prezentování, manažeři, majitelé společností, koučové, trenéři, politici, obchodníci. Na výcviku jsme měli i ministra vlády ČR.
Název "klub" je proto, že pravidla vedení tohoto kurzu jsou specifická. Účastníci (limitujeme počet na 9 osob) si volí svého prezidenta, pro každé setkání je vybrán/a předsedající, který/á tomuto setkání předsedá.
V první části prezentují vybraní řečníci své připravené řeči (5-7 min.), Jejich výstupy jsou nahrávány, mohou se pak sledovat a hodnotit a určovat, jak co dále vylepší. Ke každému z nich je vybrán hodnotitel, který pak během 2 min. rozebere jeho/její řeč tak, aby to řečníku pomohlo k jeho/jejímu dalšímu rozvoji. Trenéři aktivně v tomto napomáhají a koučují ke konkrétnímu posunu účastníků v jejich sebevědomí, dovednostech a postoji.
V druhé části je probrána relevantní teorie na míru ušitá k danému tématu, dále probíhají cvičení, hry, též zaměřené na podstatu výcviku. Celé setkání pak na konci hodnotí vybraný generální hodnotitel.
Každý běh, i když založen na stejné podstatě, je specifický.
Všichni účastníci potvrzují, jak jim výcvik pomohl v podstatném zkvalitnění jejich komunikace s okolním světem a posílil jejich sebevědomí a charismatickou autoritu v profesním i soukromém životě.
A já jsem samozřejmě happy, že k tomuto mohu, společně s kolegou lektorem Dimitrijem, přispět svými zkušenostmi.
Děkuji a těším se na setkání s Vámi na Speakers Clubu,

Tim Šlapák

director
MASS Training & Media, s.r.o.
Nad Kazankou 649/46
171 00 Praha 7 E: tim.slapak@mass.cz
M: +420 602 624 173 W: www.mass.cz
Akreditovaný kouč EMCC
Senior Practitioner

PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE