PROJEKTY A PROGRAMY DLOUHODOBÉHO ROZVOJE

 

 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Výcvik interních koučů
 • Dlouhodobé programy individuálního, týmového nebo organizačního koučování
 • Programy supervize interních i externích koučů
 • Zavádění a uplatňování účinného systému hodnocení v organizaci
 • Propojování systémů hodnocení a koučování k dosahování rozvoje zaměstnanců v organizaci
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Projekty koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Program rozvoje ekonomické gramotnosti manažerů a týmů organizace
 • Zavádění potřebných změn v organizaci
 • Rozvíjení firemní kultury
 • Karierní koučink
 • Transformační koučink
 • Osobní koučink