KOUČINK, SUPERVIZE A PORADENSTVÍ

 • Rozvíjení osobnosti prostřednictvím koučování, mentorování, supervize
 • Executive coaching
 • Life coaching
 • Existenciální koučování
 • Systemický program koučování
 • Programy individuálního, týmového nebo organizačního koučování
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Výcvik interních koučů
 • Individuální nebo týmové koučování
 • Supervize interních i externích koučů
 • Rozvíjení osobnosti prostřednictvím koučování, mentorování, supervize
 • Poskytování konzultací v oblastech komunikace, prezentací, obchodu, vedení a řízení obchodních týmů, managementu, leadershipu, personalistiky, zavádění změn