Chcete se stát působivým řečníkem, prezentátorem, mentorem či facilitátorem?
Jarní běh oblíbeného výcviku prezentačních a řečnických dovedností ŘEČNICKÝ KLUB začíná 17.3.2022.

Výcvikem provázejí:

Ing. Tim Šlapák, MSc.
Trenér, kouč a konzultant s bohatými zkušenostmi z britských Speakers Clubs a s přípravou lektorů, top manažerů, obchodníků i politiků.

Ing. Dimitrij Hálkov
Trenér a specialista na řečnické, prezentační, manažerské a obchodní dovednosti, projektové řízení.

VÍCE ZDE >>>

O NÁS

 

Naše vize.

Být kvalitním vyhledávaným zdrojem lidského rozvoje.

Naše mise.

Pomáhat společnostem, organizacím, jednotlivcům a týmům v jejich profesním, společenském a lidském rozvoji, přispívat k dosahování jejich plného potenciálu a účinného naplňování jejich cílů.

Našim cílem je spokojený zákazník dosahující úspěchů.

 

Co nabízíme

 

Firemní i otevřené rozvojové programy, tréninky, koučování a mentorink společnosti MASS nebo výukové filmy, které napomohly k dosahování profesních a osobních cílů více než 20 000 českých i slovenských manažerů a zaměstnanců všech úrovní veřejného i soukromého sektoru.

Na přípravu a vedení každého rozvojového programu, tréninku, koučování, konzultace pro Vás vybíráme odborníky s bohatou zkušeností pro danou oblast, kteří také umí tyto zkušenosti účinně a zajímavě předat, a jsou za nimi vidět výsledky.

Rádi pomůžeme i Vám ve Vašem osobním růstu, Vašim týmům v jejich profesním rozvoji a Vaší společnosti/organizaci k dosahování žádaných výsledků.

Věříme, že pomáhat ke zdokonalování můžeme zejména tím, co sami umíme a děláme.

Při práci vycházíme z naší tradice a z naší vlastní praxe, oblasti vzdělávání se systematicky věnujeme zřejmě nejdéle v České republice a na Slovensku.

Věříme, že potenciál člověka a jeho osobní růst je neomezený ve všech směrech. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů, organizací pomocí účinných metod a technik včetně koučování, motivačních workshopů, tréninkových programů, poradenství a konzultací.

 

Naše historie.

více než 30 let s vámi...

Společnost MASS Training & Media, s.r.o. je jednou z nejdéle úspěšně fungujících vzdělávacích a konzultačních společností na evropském trhu s pravděpodobně největším počtem spokojených klientů u nás, na Slovensku i v dalších zemích.

Založil ji před vice než třiceti léty ve Velké Británii Ing. Čeněk Tim Šlapák, MSc.

Od roku 1990 působí MASS též v České republice a na Slovensku.

 

 

Mezi to nejlepší, co podle našich klientů umíme, patří

 

 • Rozvoj komunikace, prezentačních dovedností
 • Školení školitelů
 • Řečnický a prezentační výcvik Speakers Club
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Individuální, týmové nebo organizační koučování
 • Koučování a mentorování pro top manažery
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Leadership pro prvoliniové manažery/vedoucí
 • Rozvíjení obchodních dovedností
 • Tréninky řízení klíčových zákazníků, Key Account Management
 • Řízení obchodu, Sales Management
 • Budování a motivace týmu
 • Personální marketink
 • Zavádění a uplatňování na míru ušitých systémů hodnocení a rozvoje
 • Výcvik manažera na jeho roli kouče
 • Koučování v terénu
 • Rozvíjení emoční inteligence u manažerů
 • Rozvíjení osobnosti

Náš tým

 

Trenéry, kouče pro jednotlivé programy vybíráme

ze zkušeného interního a externího týmu profesionálů.

PŘEDSTAVUJEME TIMA ŠLAPÁKA

Čeněk Tim Šlapák, současný majitel a ředitel MASS, je úspěšný podnikatel, trenér, kouč, facilitátor, konzultant a univerzitní lektor. Tim je členem britského Institute of Sales Management, členem ČMA, kde působil v radě expertů za vzdělávání a trénink, je akreditovaným členem EMCC  a certifikovaný supervizor koučů. Tim dosahuje změn v osobním růstu, profesním rozvoji a změně firemní kultury předáváním svých praktických zkušeností, dovedností, přístupu a chování ze svého působení ve Velké Británii, USA, Evropě v oblastech obchodu, managementu, komunikace, personalistiky. Od 90. let jako jeden z prvních u nás aktivně koučuje a mentoruje. Otázky a odpovědi na potřeby vzdělávání z pohledu evropského měl příležitost poznat též v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink BusinessEurope Evropské Unie v Bruselu, kam byl delegován za Českou republiku.

 

 

TIMOVA PROFESNÍ KVALIFIKACE

ČVUT Praha, Ing.
University of London, Imperial College of Science and Technology, MSc.
Produkce programů pro radio TWR, výcvik od BBC UK a TWR
Filozofická fakulta UK Praha – „Psychologie pro každý den“
Vzdělávací program „Profesionální kouč“, akreditovaný MŠMT
Akreditované rozvojové programy pro profesionální trenéry a kouče v UK, ČR
Výcvik Psychologie komunikace v UK a USA
Výcvik Psychologie prodeje v UK
Výcvik Sales management v UK
Výcvik Leadersip v UK
Výcvik Školení pro školitele v UK
Výcvik tvorby a výroby mediálních programů, BBC UK a TWR
Certifikovaný program pro supervizi koučů
Výcvik Systemické koučování a konstelace
Výcvik Existenciální analýza

TIMOVA PROFESNÍ ČINNOST

Praktické i teoretické zkušenosti z vedení týmů v UK, USA, ČR, na Slovensku a jinde
Ředitel a majitel MASS Training & Media, s.r.o.
Ředitel a majite MASS Management & Sales Training Co. Ltd.
Akreditovaný Senior kouč, člen EMCC,
Aktivní člen ČAKO před sjednocením s EMCC
Certifikovaný supervizor koučů
Konzultant v oblasti obchodu, leadershipu,
Člen Champion britského Institute of Sales Managers
Člen ČMA, kde působil jako člen rady expert pro vzdělávání
Dlouholetý člen Speakers Clubu v UK
Vedl softwarový výcvik studentů na University of London
Produkce a realizce radio programů 4 roky externě pro radio TWR v Monaku
Zastupoval ČR v Bruselu v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink
Designér a lektor programů komunikace a leadershipu na Karlově universitě a Masarykově universitě
Zakladatel a garant 1. Českého řečnického klubu
Literální činnost

VIZE

Věříme, že pomáhat ke zdokonalování můžeme zejména tím, co sami umíme a děláme. Při práci vycházíme z naší tradice a z naší vlastní praxe - oblasti vzdělávání se systematicky věnujeme zřejmě nejdéle v České republice a na Slovensku.

Věříme, že potenciál člověka a jeho osobní růst je neomezený ve všech směrech. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů, organizací pomocí účinných metod a technik včetně koučování, motivačních workshopů, tréninkových programů, poradenství a konzultací.

Věříme, že organizace dosahují úspěchu prostřednictvím svých lidí.

Mezi to nejlepší co podle našich klientů umíme patří

 

 • Rozvoj komunikace, prezentačních dovedností
 • Školení školitelů
 • Řečnický a prezentační výcvik Speakers Club
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Individuální, týmové nebo organizační koučování
 • Koučování a mentorování pro top manažery
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Leadership pro prvoliniové manažery/vedoucí
 • Rozvíjení obchodních dovedností
 • Tréniny řízení klíčových zákazníků, Key Account Management
 • Řízení obchodu, Sales Management
 • Budování a motivace týmu
 • Personální marketink
 • Zavádění a uplatňování na míru ušitých systémů hodnocení a rozvoje
 • Výcvik manažera na jeho roli kouče
 • Koučování v terénu
 • Rozvíjení emoční inteligence u manažerů
 • Rozvíjení osobnosti

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PROJEKTY DLOUHODOBÉHO ROZVOJE

KOUČINK, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ

BITE-SIZE SEMINÁŘE

ZATRACENÉ PORADY

23.958,- Kč s DPH

ZATRACENÉ PORADY

23.958,- Kč s DPH

23.958,- Kč s DPH

Obsah programu 

Tento video-trénink vysvětluje techniku pěti základních pravidel pro vedení porad, která platí jak pro tradiční osobní porady, tak i pro on-line porady virtuálních týmů. John Cleese v roli soudce vysvětluje na příkladu soudního jednání jednotlivá pravidla. Díky srozumitelnému a snadno zapamatovatelnému vysvětlení 5 klíčových prvků efektivní porady se tento video-trénink právem řadí k nejoblíbenějším a nejprodávanějším programům Video Arts.

Co program přináší

Po shlédnutí tohoto kurzu budou posluchači schopni lépe  připravit, strukturovat,  řídit a kontrolovat efektivní průběh pracovních porad.

Pro koho je program určen

Pro všechny manažery, kteří si váží svého času i času druhých.

Délka videoprogramu: 25 minut
Producent: Video Arts

PREZENTACE OD A DO Z

22.821,- Kč s DPH

PREZENTACE OD A DO Z

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Videoprogram probírá hlavní úskalí prezentace. V první epizodě, která je nazvána "Pocit nervozity", má hlavní postava příběhu velmi špatný dojem z uskutečněné prezentace a obává se, že i příště to nevyjde. Program nenásilně radí, jak se s tím vypořádat. Obsah druhé epizody prozrazuje již název: "Nejde o to, co řeknete, ale jak to řeknete". Je věnována tomu, jak upoutat pozornost posluchačů. Jakmile získáte zájem, jste na nejlepší cestě uspět. Třetí epizoda "Nedostatek plánování je plánem neúspěchu" Vás povede při přípravě prezentace - stanovte si cíle, seznamte se se svými posluchači, strukturujte projev, používejte vizuální pomůcky... Čtvrtá epizoda radí, jak udržet kontrolu nad prezentací, a pátá "dává dohromady" všechna předcházející doporučení.

Co program přináší

Úroveň prezentace a úroveň jazykové výbavy je podle reprezentativního výzkumu velkou slabinou českých a slovenských manažerů. Zatímco v oblasti speciálních odborných znalostí a dovedností nejsou ve srovnání se západoevropskými kolegy vůbec pozadu, někdy disponují i něčím navíc, prezentace není zrovna oslnivá. Přitom při nabídce srovnatelných produktů je právě úroveň prezentace tím, co získává "body", které nakonec rozhodnou. Program "Prezentace od A do Z" představuje vydatnou pomoc všem těm, kteří chtějí prostřednictvím profesionální prezentace a image zdůraznit kvalitu toho, co nabízejí druhým.

Pro koho je program určen

S dobrou prezentací vyhrávají všichni bez ohledu na postavení a profesi. Nicméně mimořádný význam má tento program pro ty, kteří reprezentují sebe a firmu na veřejnosti, před klienty, úřady apod.

Délka videofilmu: 53 minut
Producent: Video Arts, Anglie

ŘEČ TĚLA – ZÁKLADNÍ PROGRAM

20.328,- Kč s DPH

ŘEČ TĚLA – ZÁKLADNÍ PROGRAM

20.328,- Kč s DPH

20.328,- Kč s DPH

Obsah programu

Většina lidí si uvědomuje, že často více záleží na tom, co druhým lidem sdělujeme o určité záležitosti, než to, jaká je tato záležitost ve skutečnosti. Zdaleka ne všichni lidé si však uvědomují, že někdy to nejsou slova, která rozhodují o výsledku komunikace, ale spíše naše gesta, mimika, určité mimovolní reakce, které prozrazují více, než si obvykle připouštíme. Program nás uvádí do pěti situací, ve kterých se přesvědčujeme o tom, že špatnou "řečí těla" lze jinak dobrou a promyšlenou komunikaci pokazit. Nejdříve sledujeme pracovní schůzku s novým klientem, poté dramatickou komunikaci v hotelové recepci, pohovor personalistky s pracovníkem, chování prodavače vůči zákaznici a nakonec prezentaci uvnitř firmy. Vždy je názorně předvedeno, jak může řeč těla - při shodných slovech - výsledný efekt zhoršit nebo naopak výrazně zlepšit.

Co program přináší

V první řadě si uvědomíme, jak významnou součástí komunikace je řeč těla. Budeme se snažit změnit své chování, abychom mimoděk neprozrazovali při jednání naše vnitřní pocity (obavy, zlost, rozpaky apod.). A konečně se znalostí "body language", budeme mít při komunikaci s druhými určitou výhodu, budeme vnímat řadu signálů, které nám napoví, co skutečně cítí a co si myslí náš partner v jednání. Převaha, kterou takto získáme v komunikaci s druhými, určitě stojí za čas, který budete věnovat se tomuto programu.

Pro koho je program určen

Znalost "řeči těla" je velmi důležitá pro manažery, prodejce, novináře, právníky, personalisty... Jednoduše pro všechny profese, ve kterých je schopnost dobré komunikace základem práce.

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

22.688,- Kč s DPH

UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

22.688,- Kč s DPH

22.688,- Kč s DPH

Obsah programu

Jak se připravit na vyjednávání, jak je zahájit, kdy a jak učinit nabídku a jak dovést jednání k úspěchu? To vše je obsahem rad George, manažera místní firmy, které dává své přítelkyni Daphne, majitelce malého hotelu. První pokusy Daphne vyjednávat končí nezdarem. Spíše ztrácí než získává při vyjednávání s majitelem autoservisu, se svou hospodyní a stavební firmou. Každá nová zkušenost a rady George ji však posouvají kupředu na cestě k úspěšnému vyjednávání. Příběh končí vtipným a pohotovým vyjednáváním Daphne s Georgem. Zde již proti sobě stojí zdatní vyjednavači, kteří pro sebe maximalizují výhody, ale současně chápou, že i ten druhý musí "získat".

Co program přináší

Končí-li komunikace tím, že obě strany mají pocit, že dosáhly toho, co je pro ně důležité, je to předpoklad, že i v budoucnu budou mít zájem spolu komunikovat (obchodovat, spolupracovat, scházet se...). Komunikace však také může skončit spokojeností jen jedné strany nebo se také může stát, že obě strany se rozejdou s pocitem "prohry". Pokračování komunikace pak bude zřejmě nemyslitelné. Program naučí každého vyjednávat tak, aby obě strany z jednání odcházely s pocitem výhry. A to je základ úspěchu jakékoliv činnosti, ve které jsme závislí na druhých.

Pro koho je porgram určen

Program je určen všem lidem, pro které je vyjednávání důležitým předpokladem jejich úspěchu – obchodníkům, manažerům, politikům, odborářům a mnoha dalším.

Délka videofilmu: 29 minut
Producent: Key Knowledge

JAK SE VYPOŘÁDAT S NAMÍTKAMI

20.268,- Kč s DPH

JAK SE VYPOŘÁDAT S NAMÍTKAMI

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu

Hrdina videoprogramu zakoupí v imaginárním hračkářství hru - hru na prodávání. Úkolem prodejce ve hře je prodávat výrobky a služby klientům. Hra se však novému majiteli příliš nelíbí. Naprogramovaní zákazníci neustále kladou námitky a náš hrdina si s nimi neví rady. Dokonce se vrací do hračkářství a žádá o jinou hru, ale bez námitek. Jaká by to byla hra na prodávání, kdyby kupující neměli námitky? Prodejce by nebyl prodejcem, ale dodavatelem. A tak se hrdina filmu začíná učit zdolávat námitky. Naučí se, že námitka není nutně začátek špatného konce prodeje. Naopak, námitky zpravidla vznášejí ti, kteří o koupi uvažují.

Co program přináší

Program vysvětluje, co kupující námitkami nejčastěji rozumějí. Poradí prodejcům, jak na ně správně reagovat a procvičí je v tom, jak je využít jako záchytný bod pro zjištění potřeb a požadavků klienta a pro jejich uspokojení. Na námitky je proto třeba pohlížet kladně, jako na výzvu ze strany klienta, kterou musí prodejce překonat, aby dosáhl úspěšného uzavření obchodu. Absolvování programu bude velkým povzbuzením zvláště pro začínající prodejce, kteří se námitek zákazníků obávají. Užitečný bude i pro zkušené prodejce, kteří budou moci konfrontovat své postupy s postupy doporučenými ve filmu.

Pro koho je program určen

Zdánlivě je program určen jen prodejcům, ale své uplatnění nalezne u všech pracovníků firmy, kteří vstupují do kontaktu s klienty (pracovníci public relations, péče o zákazníky, asistentky atd.)

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

PRODÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM

20.268,- Kč s DPH

PRODÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM

20.268,- Kč s DPH

20.268,- Kč s DPH

Obsah programu 

Mladý a nezkušený prodejce překypuje nadšením a touhou vrhnout se do obchodování. Je přesvědčen, že do zásad prodeje snadno vnikne praxí a pomyšlení na nudné studium teorií prodejních dovedností ho přinejmenším znervózňuje. Ačkoli má znamenitého školitele, který se snaží jeho cestu maximálně zkrátit, je náš prodejce vždy "chytřejší". Rady vyslechne na půl ucha a hrne se k zákazníkovi. V reálné prodejní situaci však zjišťuje, že nadšení nestačí. Je nutné skutečně respektovat některé zásady prodeje a postupovat krok za krokem až k uzavření obchodu. Žádný stupeň nelze vynechat či přeskočit, chceme-li vytěžit z obchodní schůzky maximum.

Co program přináší

program pomáhá urychlit a zefektivnít trénink zvláště nových členů prodejního týmu. Prakticky dokazuje, jak je nezbytné:

 • perfektně znát produkt, který prodejce nabízí
 • umět vyhledávat správné zákazníky
 • připravit se dobře na první kontakt
 • umět zjišťovat potřeby klienta a reagovat na ně
 • vědět, jak správně prezentovat sebe a produkt
 • umět ve správný čas uzavřít obchod
 • trvale pečovat o klienta (poprodejní servis)

Pro koho je program určen

Pro všechny prodejce a manažery prodeje, kterým výrazně usnadní proškolení nových členů týmu a pomůže jim kontrolovat dodržování prodejního postupu u prodejců se zkušenostmi. Program by se měl stát "slabikářem" prodejců, který by měl být čas od času opakován.

Délka videofilmu: 28 minut
Producent: Key knowledge

ZÍSKÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ

15.125,- Kč s DPH

ZÍSKÁVÁNÍ ZÁJEMCŮ

15.125,- Kč s DPH

15.125,- Kč s DPH

Obsah programu

Všechny firmy ztrácejí postupně některé své zákazníky a nemusí to být jejich chyba. Zákazník může zbankrotovat, daný produkt pro něj přestane být důležitý, anebo ho zláká konkurence. Proto je nutné systematicky kontaktovat nové zájemce, nejen aby se "ztracení" klienti vynahradili, ale také aby rostl obrat. V programu sledujeme osudy mladé samostatné podnikatelky - fotografky, jejíž studio ztrácí zákazníky. Situace se stále horší. S pomocí strýčka se však naučí vyhledávat nové zákazníky a svůj nepříliš úspěšný podnik změní v prosperující firmu. Z počátku je poněkud zklamána tím, jak velké úsilí musí vynaložit k získání několika zákazníků, ale brzy se nadchne pro potenciál, který je v jednotlivých technikách vyhledávání zákazníků obsažen.

Co program přináší

Videofilm seznamuje s hlavními technikami úspěšného prospektingu v jakémkoli oboru podnikání. Program názorně ukazuje a vysvětluje:

 • proč je nezbytné stále získávat nové zájemce,
 • jak prospekting zakomponovat do každodenního prodejního programu,
 • jak uplatnit sedm efektivních technik pro získávání zájemců.

Pro koho je program určen

Pro všechny skupiny lidí, jejichž hlavní nebo alespoň důležitou součástí práce je prodej zboží nebo služeb. Má co říci prodejcům v terénu, šéfům prodeje, majitelům a manažerům firem, kterým jde o obchodní úspěch.

Délka videofilmu: 25 minut
Producent: Key Knowledge

KDO ZABIL OBCHOD ?

22.385,- Kč s DPH

KDO ZABIL OBCHOD ?

22.385,- Kč s DPH

22.385,- Kč s DPH

Obsah programu

Společnost Millers není právě v nejlepší hospodářské situaci. Významným příslibem k vyřešení potíží je kontrakt, který právě projednává obchodní zástupce George Cooper s manažery Spojených oceláren. Zbývá již jen dojednat několik podrobností a předvést zařízení ve výrobním závodě. Úsilí George je však postupně mařeno drobnými nedostatky v práci jeho kolegů, v komunikaci a kooperaci v různých úsecích společnosti Millers. Nikdo neudělá zásadní chybu, ale drobná provinění vůči zákazníkovi - Spojeným ocelárnám - se postupně sčítají a výsledkem je ztráta objednávky. Kdo je vinen? Nedostatečný zájem všech o klíčového klienta.

Co program přináší

Program dokazuje, že mít dobré produkty je sice nutnou podmínkou úspěchu, ale nikoliv zárukou. Pokud se k očekávanému produktu nepřipojí očekávané chování všech pracovníků, kteří s klientem přicházejí do styku, může dojít k situaci, kdy vaše "dobré zboží" nikdo nekoupí. Klient nemá klapky na očích. Pozoruje nejen produkt, který chce koupit, ale i to, jak jednají se zákazníkem i spolu navzájem pracovníci dodavatelské společnosti. Program nabízí trénink firemní komunikace a kooperace s cílem zlepšit organizační kulturu a image vnímanou klienty.

Pro koho je program určen

Jednoznačně pro všechny pracovníky všech typů organizací. Jedná se o program, který účinně napomohl mnoha světovým firmám zlepšit svou image, péči o zákazníky a dosáhnout lepších ekonomických výsledků bez velkých investic.

Délka videofilmu: 30 minut
Producent: Key Knowledge

MOTIVACE TÝMU

22.821,- Kč s DPH

MOTIVACE TÝMU

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Mzdová účtárna většího podniku, to je prostředí, které samo o sobě nevyvolává představu velké zajímavosti práce a motivace pracovníků. Postupně jsme seznamováni s příčinami slabé motivace lidí v účtárně včetně demotivovaného a přetíženého vedoucího. Právě on řeší stresovou situaci přímo symbolicky - oknem uniká před problémy a požadavky, které nedokáže zvládnout. Nový vedoucí účtárny chápe, že pokud chce být úspěšný, musí zjistit příčiny demoralizace podřízených a nalézt způsoby jejich motivování k práci. Prostřednictvím porad týmu, individuálních rozhovorů, popisů práce, nového systému monitorování a hodnocení výkonu, stanovování cílů atd. nachází postupně jádro problémů a cestu k jejich řešení zlepšením vztahu k práci a motivací pracovníků.

Co program přináší

Pro každého manažera je mimořádně důležité mít lidi, na které je spolehnutí, kteří jsou schopni a ochotni splnit zadané úkoly s chutí, iniciativou, s upřímným zájmem o danou věc. Program je v tomto ohledu velmi cennou pomůckou. Manažerům totiž pomáhá rozpoznat symptomy slabé motivace, porozumět tomu, co podřízené motivuje a demotivuje, a připravit akce, které povedou k posílení motivace jednotlivců i týmu jako celku. Manuál programu obsahuje nejen návody na praktická cvičení, ale i krátký a užitečný přehled nejznámějších teorií motivace.

Pro koho je program určen

Program patří k těm, které by měly používat všechny organizace k přípravě manažerů všech stupňů. Problém motivace je univerzální a míra jeho zvládnutí předurčuje úspěch manažerů a celé organizace.

Délka videofilmu: 32 minut
Producent: Video Arts

FISH!

25.955,- Kč s DPH

FISH!

25.955,- Kč s DPH

25.955,- Kč s DPH

Obsah programu

V tomto jednoduchém příběhu, odvíjejícím se na rybím tržišti , najdete úžasné množství inspirace, energie a povzbuzení.
Mládenci, kteří okouzlujícím způsobem komunikují s klienty a mimochodem také prodávají ryby, nás učí čtyřem základním praktikám filosofie FISH!

 1. Hrajte si
 2. Udělejte jim radost
 3. Soustřeďte se
 4. Zvolte si svůj postoj

Vneste si do práce i do života uvolnění, zábavu a legraci. Pomáhejte klientům a dělejte jim radost, když nekoupí nic teď, koupí příště. Věnujte se jim a buďte s nimi. Zvolte si, že dnes prožijete příjemný a šťastný den.

Co program přináší

Film pomůže divákům pochopit důležitost změny svého pracoviště na místo prodchnuté nadšením a na příkladech ze skutečného života dává návod, jak takové pracoviště vytvořit. Program vysvětluje, že jakákoli práce může být skvělá, když si ji skvělou uděláte. Každý si může z práce udělat zábavu a z klientů přátele, když bude chtít…

Pro koho je program určen

Program je určen jak pro manažery, kteří chtějí povzbudit svůj tým, tak i pro členy týmu na všech úrovních.

HODNOTÍCÍ POHOVOR

22.821,- Kč s DPH

HODNOTÍCÍ POHOVOR

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Alan Harper je správcem budov velké firmy. Právě absolvoval hodnotící pohovor se svým manažerem Stevem a odchází roztrpčen, neboť tento rozhovor byl přehlídkou snad všech chyb, kterých se manažer při hodnocení podřízeného může dopustit. Z rozhovoru Steva a jeho nadřízené, Rose, vyplývá, že Steve si svých chyb není vědom. Má pocit, že udělal vše, co bylo v jeho silách. A tak Rose nezbývá, než Stevovi vysvětlit, jak má hodnotící pohovor vypadat. Steve se učí rychle, a tak nový rozhovor s Alanem vede k pozitivnímu výsledku.

Co program přináší

Rozhodli jste se pro pravidelná hodnocení pracovníků firmy/instituce? Obáváte se, že na to Vaši manažeři nejsou připraveni, máte strach z formálnosti a povrchnosti hodnocení? Vidíte riziko v demotivaci pracovníků, kteří budou hodnoceni? Program Vám pomůže s přípravou na hodnocení a odstraní mnohá rizika. Pomůže pochopit význam pravidelných hodnocení a zřetelně ukáže postup přípravy hodnotícího rozhovoru. Program analyzuje správný způsob jeho vedení – včetně kladení otázek a správného naslouchání. Učí, jak udělat dobré závěry pro budoucí období, jak uspět v roli hodnotitele i hodnoceného.

Pro koho je program určen

Pro manažery všech úrovní, kteří se připravují na hodnotící pohovory a mají zájem, aby jejich výsledky byly pro ně i jejich spolupracovníky přínosem.

Délka videofilmu: 38 minut
Producent: Video Arts

VÍC NEŽ JEN INTUICE

22.821,- Kč s DPH

VÍC NEŽ JEN INTUICE

22.821,- Kč s DPH

22.821,- Kč s DPH

Obsah programu

Víte, co je "behaviorální rozhovor"? I když tuto techniku vyvinuli psychologové, není to nic přísně vědeckého, co by bylo zapovězeno laikům. O co jde? Základem metody behaviorálního pohovoru je předpoklad, že na základě poznání minulého chování člověka jsme schopni poměrně přesně předpovědět, jak se bude chovat i v budoucnosti. Děláte-li výběr kandidátů na volné místo ve vaší firmě, lze metodu behaviorálního rozhovoru využít. Předem si musíte přesně určit kritéria a parametry, které jsou pro dané pracovní místo důležité. Budete se ptát na prožité situace, které Vám ukáží, jak dané situace kandidát v minulosti zvládl. Z toho lze odhadnout, jak se bude chovat v pracovní pozici, kterou chcete obsadit.

Co program přináší

Techniku vedení přijímacího rozhovoru, která sice vyžaduje důkladnou přípravu a zkušenost, ale vyplatí se. Videoprogram naučí, jak:

 • hodnotit spíše schopnosti než osobnost,
 • připravit otázky, které odhalí reálné předpoklady,
 • udržet rozhovor pod kontrolou,
 • využít ticha ve svůj prospěch,
 • využívat zpětnou vazbu,
 • jak efektivně naslouchat a analyzovat odpovědi,
 • nalézt "protidůkaz" k ověření slov kandidáta.

Naučíte-li se techniku "behaviorálního rozhovoru", využijete ji i jinde než jen při přijímacím interview.

Pro koho je porgram určen

Pro personalisty a všechny manažery, kteří provádějí výběr nových lidí a zatím spíše spoléhají na svou intuici, než na systematické analytické přístupy, mezi něž "behaviorální pohovor" patří.

Délka videofilmu: 20 minut
Producent: Video Arts

KOUČOVÁNÍ TÝMU

21.611,- Kč s DPH

KOUČOVÁNÍ TÝMU

21.611,- Kč s DPH

21.611,- Kč s DPH

Obsah programu

Dave je odpovědný za styk s klíčovými zákazníky. Ve své práci je dobrý, ale nedaří se mu, aby stejně dobří byli i jeho dva podřízení - Marie a Gary. I on na tom má svůj podíl. Například Garyho nedostatečně instruuje o novém systému přednostních objednávek a firma v důsledku toho ztrácí velkého klienta. Ve volném čase je Dave úspěšným kapitánem a koučem místního fotbalového týmu. Ve své kanceláři má fotografii svého starého trenéra, s nímž probírá své prohry i vítězství. Svěří se mu i se svými pracovními neúspěchy. Trenér Davovi naznačí, že příčinou jeho pracovních problémů je to, že v práci nekoučuje své lidi tak, jak to dělá na hřišti. Zásady koučování jsou totiž stejné, ať jde o jakýkoli tým.

Co program přináší

Co je koučování a jak musí probíhat, má-li být proces úspěšný:

 • Všímejte si, kde a u koho je potřeba koučování.
 • Přizpůsobte obsah a styl tréninku (koučování), aby vyhovoval potřebám jednotlivce.
 • Vysvětlete a předveďte, jak by měl být úkol plněn.
 • Povzbuďte zaměstnance.
 • Kontrolujte pokroky během tréninku.
 • Zhodnoťte a motivujte zaměstnance po skončení koučovacího procesu.

Pro koho je program určen

Pro všechny stupně manažerů a vedoucích skupin. Koučování je proces, který by měl ovládat mistr, stejně jako generální ředitel.

Délka videofilmu: 21 minut
Producent: Video Arts

KOUČOVÁNÍM K ÚSPĚCHU

21.720,- Kč s DPH

KOUČOVÁNÍM K ÚSPĚCHU

21.720,- Kč s DPH

21.720,- Kč s DPH

Obsah programu

Dva lidé, vedoucí redaktor úspěšných novin a mladá pracovnice prodeje, mají podobný zájem – musí se v zájmu své budoucí kariéry naučit novým dovednostem a příliš si v tomto ohledu nevěří. Proto se jich ujímají jejich spolupracovníci, kteří již pochopili základy koučování. Zpočátku se práce příliš nedaří, redaktor ani pracovnice prodeje totiž tomuto nezvyklému způsobu učení nevěří. Jejich kolegové však nepolevují a celý proces začíná po nějaké době přinášet žádoucí výsledky.

Co program přináší

Redaktorovi se nakonec zalíbí koučování natolik, že jej začíná uplatňovat i u svých podřízených. Program nás seznamuje se zásadami koučování. Autoři vysvětlují, že koučování je složitý proces a předpokladem jeho úspěchu je vzájemná důvěra kouče a koučovaného pracovníka. Správný kouč počítá s tím, že jeho svěřenec potřebuje především praktické znalosti. Klíčovým prvkem tohoto stylu řízení je proto možnost vyzkoušet si nové postupy v praxi. Koučovaný pracovník se sice pravděpodobně dopustí řady chyb, ty však v tomto případě nejsou na závadu – chybami se člověk přece učí nejlépe.

Pro koho je program určen

Program je určen třem skupinám pracovníků: ředitelům organizací, nižším manažerům a řadovým zaměstnancům. Cenné poznatky si z něj mohou odnést všichni.

Délka videofilmu: 36 minut
Producent: Key Knowledge, Anglie

30 ZPŮSOBŮ JAK UŠETŘIT ČAS

20.401,- Kč s DPH

30 ZPŮSOBŮ JAK UŠETŘIT ČAS

20.401,- Kč s DPH

20.401,- Kč s DPH

Obsah programu

Zní to až komicky: mnoho manažerů nemá čas proto, že dosud nenašli dost času k tomu, aby si čas zorganizovali. Neustále žijí v pocitu nervozity, protože "nestíhají". Filmový hrdina Richard je nadaný mladý muž, který byl nedávno povýšen na marketingového manažera. Naštěstí má přátelsky nakloněného kolegu - Mika, manažera prodeje, který si svůj čas umí "ohlídat". Je večer a Richard je stále ve své kanceláři... Mike se zastavuje u Richarda a probírá s ním příčiny, proč Richardovi nestačí pracovní doba. Retrospektivní záběry ukazují, kde Richard zbytečně čas ztrácí. To ho přinutí změnit styl práce a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Co program přináší

Videoprogram obsahuje 30 praktických zásad, v jejichž uplatnění se skrývají podstatné úspory času, lepší výsledky práce, spokojenost nadřízených a klientů a v neposlední řadě i dobrý pocit toho, kdo tyto zásady uplatňuje. Program poskytuje cenné rady:

 • jak postupovat při přípravě a organizaci práce,
 • jak odstranit rušivé a „brzdící“ vlivy,
 • jak plánovat schůzky,
 • jak efektivně telefonovat,
 • jak uspořádat systém informací (materiálů)

Pro koho je program určen

Videoprogram je neocenitelnou pomůckou pro ty, kteří se svým časem nedokáží vyjít. Užitečný je i pro ty, kteří již „time management“ zvládli, ale chtějí se zamyslet nad možnostmi dalšího zdokonalení.

Délka videofilmu: 24 minut
Producent: Video Arts

KOMUNIKAČNÍ INTELIGENCE

23.426,- Kč s DPH

KOMUNIKAČNÍ INTELIGENCE

23.426,- Kč s DPH

23.426,- Kč s DPH

Obsah programu

Tým 5 lidí se díky nedostatečné vnitrofiremní komunikaci dostává do značných problémů vztahových i pracovních, týmová spolupráce zaostává, jeden člen týmu chce dát výpověď.Při krizovém vývoji poté program ukazuje roli kouče a vedoucího týmu jako klíčových osob pro zavedení asertivního způsobu komunikace.Správná komunikace nejde členům týmu hned.Učí se ale překonávat navyklé nevhodné stereotypy  v komunikaci, učí se být asertivní a tím dosahují jak porozumění v kolektivu, tak vlastního uspokojení.Program končí opětovným stmelením kolektivu a skvělým pracovním úspěchem týmu.

Co program přináší

Program pomáhá rozpoznat jednotlivé komunikační typy (asertivní, pasivní, agresivní a pasivně-agresivní) a způsob překonávání zažitých komunikačních stereotypů.
Vede k osvojení správné komunikace a tím dosažení společného cíle týmu.

Pro koho je program určen

Závěr programu shrnuje probrané téma v přehledné formě, což maximalizuje užitek, který si divák z programu odnese.Program je určen pro kohokoli, kdo k dosahování svých cílů potřebuje komunikovat s okolím. Tedy jak pro členy týmů, tak pro jejich manažery.

Délka videofilmu: 22 minut
Producent: Fenman Ltd., Anglie

Stručný výběr z našich klientů