Chcete se stát působivým řečníkem, prezentátorem, mentorem či facilitátorem?

Podzimní semestr Řečnického klubu úspěšně pokračuje.

Začátek jarního semestru je naplánován na 29. února 2024.

Zájemci se mohou přihlásit na www.recnickyklub.cz.

 

Výcvikem provázejí:

 

Ing. Tim Šlapák, MSc.
Trenér, akreditovaný kouč a konzultant s bohatými zkušenostmi z britských Speakers Clubs a s přípravou lektorů, top manažerů, obchodníků i politiků.

 

Ing. Dimitrij Hálkov
Trenér a specialista na řečnické, prezentační, manažerské a obchodní dovednosti, projektové řízení.

 

 

 

 

 

 

 

Nová publikace Tima Šlapáka

STRATEGIE A TAKTIKA PRODEJE

je již k dostání u dobrých knihkupců nebo přímo u nás na mass@mass.cz.

O KNIZE

Strategie a taktika prodeje pokrývá komplexní pohled na dovednosti, přístupy a chování prodejce, potřebné dnes pro úspěch prodejního cyklu a obchodního případu. Jinými slovy, je zde popsáno veškeré nářadí, které by nemělo chybět v brašně prodejce. Autorovy zkušenosti a jeho doporučení jsou zde sdíleny srozumitelnou formou, vycházejí z jeho dlouholetého úspěšného působení v prodeji, a z jeho studií a praktického aplikování moderní psychologie, což je podle něho jednou ze zásadních podmínek pro úspěch v prodeji.

Prodejní know-how jednoho z nejzkušenějších profesionálů z obchodní teorie a praxe, který byl předán více než 50 000 prodejců, je nyní vydán poprvé knižně.

V roce 1990 napsal Tim Šlapák stručnou Psychologii prodávání, která pak měla další tři vydání. Od té doby napsal řadu článků a odborných příruček o prodeji pro své klienty v Británii, Čechách a na Slovensku.

Strategie a taktika prodeje má za cíl podělit se o klíčové zkušenosti autora z oblasti prodeje, potřebné v moderní době, která se vyznačuje podstatnými změnami též ve způsobu koupě, a tedy i prodeje. Zkušený prodejce i prodejce začínající zde najdou na jednom místě všechna nářadí potřebná pro brašnu prodejce.

Celkový text této publikace byl dán mistrovsky do přehledné formy Michalem Aneltem, text je zde doprovázen ilustracemi umělecky vytvořenými Michaelou Fišerovou. Jednotlivé kapitoly navazují na sebe tak, aby popisovaly postup prodejním cyklem. Je zde ukázána důležitost znát a umět použít nástroje prodávání, coby taktickou oblast, a stejně tak nezanedbávat strategickou část této důležité činnosti.

V textu jsou uvedeny odpovídající příklady z praxe zkušeného profesionála, které umožňují čtenáři hlouběji a citlivěji vnímat doporučené rady.

Autor se zde dělí se čtenářem o své skutečné zkušenosti, které sám zažil ‚na tělo‘ během své praxe. Kromě doporučení, aby měl prodejce ve své profesní brašně všechny nástroje potřebné k dodržování pravidel prodávání, dává tu autor radu, aby prodejce nezapomínal vnímat sebe a ostatní kolem sebe z pohledu psychologie, aby nezapomínal na zapojení emoční inteligence při jednání. K poznání sebe a ostatních jsou zde uvedeny vybrané typologie a vysvětlení, jak je použít k navázání dobrého vztahu, získání potřebných informací, poznání potřeb klientů, zvolení přesvědčivého prezentování řešení a docilování souhlasu k uzavření prodeje.

V poslední části publikace je několik kapitol, které je možno specifikovat jako pokročilé stupně v umění prodávat.

Doporučení v mnoha částech této publikace jsou důležitá nejen pro úspěch v prodeji, nýbrž i pro získávání souhlasu při vedení lidí, při jednání mezi partnery, rodiči a dětmi, a i kdekoliv v profesním či osobním životě.   

Text této knihy se vyhýbá integrálům a rovnicím, autor je přesvědčen, že ty nejdůležitější věci je obvykle možno řešit jednoduše. Největší obchodní úspěchy, které sám zažil byly založeny na dodržování základních principů, použití zdravého rozumu a aplikování zásad psychologie. A ty jsou zde jasně zdůrazněny.

Pravidla zde popsaná pomáhají prodejcům, kteří se podle nich řídí, získávat více obchodních příležitostí, mít lepší vztahy se zákazníky, dodavateli, kolegy a nadřízenými, dosahovat výborných obchodních výsledků, udržovat nadprůměrný příjem, a přitom žít úspěšný život plný vnitřního klidu, spokojenosti a radosti z vykonané práce.

 

 

 

VÍCE ZDE >>>

O NÁS

 

Naše vize.

Být kvalitním vyhledávaným zdrojem lidského rozvoje.

Naše mise.

Pomáhat společnostem, organizacím, jednotlivcům a týmům v jejich profesním, společenském a lidském rozvoji, přispívat k dosahování jejich plného potenciálu a účinného naplňování jejich cílů.

Našim cílem je spokojený zákazník dosahující úspěchů.

 

Co nabízíme

 

Firemní i otevřené rozvojové programy, tréninky, koučování a mentorink společnosti MASS nebo výukové filmy, které napomohly k dosahování profesních a osobních cílů více než 20 000 českých i slovenských manažerů a zaměstnanců všech úrovní veřejného i soukromého sektoru.

Na přípravu a vedení každého rozvojového programu, tréninku, koučování, konzultace pro Vás vybíráme odborníky s bohatou zkušeností pro danou oblast, kteří také umí tyto zkušenosti účinně a zajímavě předat, a jsou za nimi vidět výsledky.

Rádi pomůžeme i Vám ve Vašem osobním růstu, Vašim týmům v jejich profesním rozvoji a Vaší společnosti/organizaci k dosahování žádaných výsledků.

Věříme, že pomáhat ke zdokonalování můžeme zejména tím, co sami umíme a děláme.

Při práci vycházíme z naší tradice a z naší vlastní praxe, oblasti vzdělávání se systematicky věnujeme zřejmě nejdéle v České republice a na Slovensku.

Věříme, že potenciál člověka a jeho osobní růst je neomezený ve všech směrech. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů, organizací pomocí účinných metod a technik včetně koučování, motivačních workshopů, tréninkových programů, poradenství a konzultací.

 

Naše historie.

více než 30 let s vámi...

Společnost MASS Training & Media, s.r.o. je jednou z nejdéle úspěšně fungujících vzdělávacích a konzultačních společností na evropském trhu s pravděpodobně největším počtem spokojených klientů u nás, na Slovensku i v dalších zemích.

Založil ji před vice než třiceti léty ve Velké Británii Ing. Čeněk Tim Šlapák, MSc.

Od roku 1990 působí MASS též v České republice a na Slovensku.

 

 

Mezi to nejlepší, co podle našich klientů umíme, patří

 

 • Rozvoj komunikace, prezentačních dovedností
 • Školení školitelů
 • Řečnický a prezentační výcvik Speakers Club
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Individuální, týmové nebo organizační koučování
 • Koučování a mentorování pro top manažery
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Leadership pro prvoliniové manažery/vedoucí
 • Rozvíjení obchodních dovedností
 • Tréninky řízení klíčových zákazníků, Key Account Management
 • Řízení obchodu, Sales Management
 • Budování a motivace týmu
 • Personální marketink
 • Zavádění a uplatňování na míru ušitých systémů hodnocení a rozvoje
 • Výcvik manažera na jeho roli kouče
 • Koučování v terénu
 • Rozvíjení emoční inteligence u manažerů
 • Rozvíjení osobnosti

Náš tým

 

Trenéry, kouče pro jednotlivé programy vybíráme

ze zkušeného interního a externího týmu profesionálů.

PŘEDSTAVUJEME TIMA ŠLAPÁKA

Čeněk Tim Šlapák, současný majitel a ředitel MASS, je úspěšný podnikatel, trenér, kouč, facilitátor, konzultant a univerzitní lektor. Tim je členem britského Institute of Sales Management, členem ČMA, kde působil v radě expertů za vzdělávání a trénink, je akreditovaným členem EMCC  a certifikovaný supervizor koučů. Tim dosahuje změn v osobním růstu, profesním rozvoji a změně firemní kultury předáváním svých praktických zkušeností, dovedností, přístupu a chování ze svého působení ve Velké Británii, USA, Evropě v oblastech obchodu, managementu, komunikace, personalistiky. Od 90. let jako jeden z prvních u nás aktivně koučuje a mentoruje. Otázky a odpovědi na potřeby vzdělávání z pohledu evropského měl příležitost poznat též v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink BusinessEurope Evropské Unie v Bruselu, kam byl delegován za Českou republiku.

 

 

TIMOVA PROFESNÍ KVALIFIKACE

ČVUT Praha, Ing.
University of London, Imperial College of Science and Technology, MSc.
Produkce programů pro radio TWR, výcvik od BBC UK a TWR
Filozofická fakulta UK Praha – „Psychologie pro každý den“
Vzdělávací program „Profesionální kouč“, akreditovaný MŠMT
Akreditované rozvojové programy pro profesionální trenéry a kouče v UK, ČR
Výcvik Psychologie komunikace v UK a USA
Výcvik Psychologie prodeje v UK
Výcvik Sales management v UK
Výcvik Leadersip v UK
Výcvik Školení pro školitele v UK
Výcvik tvorby a výroby mediálních programů, BBC UK a TWR
Certifikovaný program pro supervizi koučů
Výcvik Systemické koučování a konstelace
Výcvik Existenciální analýza

TIMOVA PROFESNÍ ČINNOST

Praktické i teoretické zkušenosti z vedení týmů v UK, USA, ČR, na Slovensku a jinde
Ředitel a majitel MASS Training & Media, s.r.o.
Ředitel a majite MASS Management & Sales Training Co. Ltd.
Akreditovaný Senior kouč, člen EMCC,
Aktivní člen ČAKO před sjednocením s EMCC
Certifikovaný supervizor koučů
Konzultant v oblasti obchodu, leadershipu,
Člen Champion britského Institute of Sales Managers
Člen ČMA, kde působil jako člen rady expert pro vzdělávání
Dlouholetý člen Speakers Clubu v UK
Vedl softwarový výcvik studentů na University of London
Produkce a realizce radio programů 4 roky externě pro radio TWR v Monaku
Zastupoval ČR v Bruselu v pracovní skupině pro vzdělávání a trénink
Designér a lektor programů komunikace a leadershipu na Karlově universitě a Masarykově universitě
Zakladatel a garant 1. Českého řečnického klubu
Literální činnost

VIZE

Věříme, že pomáhat ke zdokonalování můžeme zejména tím, co sami umíme a děláme. Při práci vycházíme z naší tradice a z naší vlastní praxe - oblasti vzdělávání se systematicky věnujeme zřejmě nejdéle v České republice a na Slovensku.

Věříme, že potenciál člověka a jeho osobní růst je neomezený ve všech směrech. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů, organizací pomocí účinných metod a technik včetně koučování, motivačních workshopů, tréninkových programů, poradenství a konzultací.

Věříme, že organizace dosahují úspěchu prostřednictvím svých lidí.

Mezi to nejlepší co podle našich klientů umíme patří

 

 • Rozvoj komunikace, prezentačních dovedností
 • Školení školitelů
 • Řečnický a prezentační výcvik Speakers Club
 • Výcvik koučů akreditovaný MŠMT
 • Individuální, týmové nebo organizační koučování
 • Koučování a mentorování pro top manažery
 • Rozvoj leadershipu u středního a top managementu
 • Koučování adeptů na vedoucí pozice ve firmách
 • Leadership pro prvoliniové manažery/vedoucí
 • Rozvíjení obchodních dovedností
 • Tréniny řízení klíčových zákazníků, Key Account Management
 • Řízení obchodu, Sales Management
 • Budování a motivace týmu
 • Personální marketink
 • Zavádění a uplatňování na míru ušitých systémů hodnocení a rozvoje
 • Výcvik manažera na jeho roli kouče
 • Koučování v terénu
 • Rozvíjení emoční inteligence u manažerů
 • Rozvíjení osobnosti

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

PROJEKTY DLOUHODOBÉHO ROZVOJE

KOUČINK, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ

BITE-SIZE SEMINÁŘE
Stručný výběr z našich klientů