Otevřené kurzy

Cesta k úspěchu

 

Cílem specializovaných open kurzů je výrazně přispět k celkovému profesnímu úspěchu jednotlivců, skupin i organizací a zásadním způsobem ovlivnit motivaci, přístup, sociální citlivost a kompetentnost jako stěžejní faktory jejich výkonnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřené kurzy splní i Vaše očekávání.

 

Efektivnost otevřených kurzů

Absolvováním unikátních otevřených kurzů MASS získáte:

  • Nejmodernější znalosti a specifické dovednosti ve zvolené oblasti okamžitě využitelné v praxi
  • Zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce
  • Vyšší profesionalitu, danou rozvojem klíčových kompetencí: komunikativnost, empatie, odpovědnost, samostatnost, tvořivost, schopnost vést, učit se 
  • Zvýšení vlastní výkonnosti a tím i výkonnosti celé firmy

 

Jedním z klíčových faktorů úspěšnosti otevřených kurzů MASS je odhalení očekávání a potřeb účastníků každého kurzu a jejich aktivní zapojení a spolupráce s trenérem. Námi sestavené programy kurzů budou specifikovány a detailně upraveny po vzájemné úvodní diskusi s účastníky, s cílem co nejvíce přiblížit kurz reálným situacím, se kterými se běžně setkávají.

 

Rámcová struktura otevřeného kurzu - metodika

  • Definování vzájemných očekávání, detailní program, forma a metody kurzu
  • Teoretická průprava - základ je v informacích
  • Trénink (stěžejní část) - využíváme progresivní a účinné interaktivní metody
  • Procvičování a shrnutí, diskuse s účastníky
  • Závěrečné vyhodnocení

Samozřejmostí je příjemné aktivizující prostředí realizace kurzu, optimální počet účastníků, podkladové materiály a občerstvení.

 

Výběr nejvhodnějšího kurzu

S výběrem kurzů Vám ochotně pomohou naši konsultanti. Každý kurz má své specifické cíle a je určen příslušné cílové skupině. Některé kurzy na sebe logicky navazují a prohlubují či prakticky rozvíjejí dané téma.

Nabízíme i různé slevy - např. organizacím v případě hromadných objednávek, množstevní slevy apod.

 

Garanti otevřených kurzů

 

Kurzy jsou zajištěny ověřenými a zkušenými trenéry, kteří splňují veškeré požadavky jak po stránce teoreticko-odborné, tak i praktických zkušeností z dané oblasti. Osobnost a práce trenéra je alfou a omegou celkové úspěšnosti kurzu. 

Nákupní košík

Celkem položek: 0
Celková cena bez DPH: 0,- Kč
Celková cena s DPH: 0,- Kč

Zavoláme Vám